Kent.nu Paus.nu Kentforumet Kentmailen Joakim Berg Patreon
Inga widgetar hittades i sidofältet!

Om upphovsrätt

Information om vilka regler som gäller materialet på denna hemsida.

För allt material inom www.kent.nu gäller upphovsrättslagen, såvida inget annat särskilt anges. Upphovsrättslagen är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av ljud, texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik m m.

Material från www.kent.nu får enbart användas för privat bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter tillstånd av www.kent.nu eller respektive upphovsman. Detta innebär alltså att man INTE får ta tex. en bild eller en text från www.kent.nu och publicera den på sin egen hemsida.

Vid inlägg i diskussionsgrupper, forum, chats eller debatter, där deltagarna själva bidrar med inlägg, får användaren enbart lägga in material som han/hon själv har upphovsrätt till eller har inhämtat tillstånd att använda. En användare som lägger in material i sådana sammanhang medger därmed också att materialet får lagras och spridas elektroniskt.

Brott mot upphovsrättslagen kan straffas med böter eller fängelse i högst två år. Hela lagtexten finns här.

Denna information finns tillgänglig för alla besökare av www.kent.nu. Varje användare anses därför ha tagit del av informationen. Besökare som bryter om dessa regler riskerar att stängas av från tex Kentforumet.

Vanliga frågor

Q: Får jag använda en bild från kent.nu på min hemsida?
A: Nej. Alla våra bilder är skyddade av upphovsrättslagen och man får INTE använda dem annat än för privat bruk. Med privat bruk menas att man tex. får skriva ut bilden och sätta upp den på väggen hemma, men inte använda den i publika sammanhang. Man får INTE ha den på en hemsida, i en skoltidning, på en flyer osv. om man inte har tillstånd (se nedan).

Q: Hur gör jag om jag vill använda en bild från kent.nu på min hemsida?
A: Då måste du kontakta den som tagit bilden (den som äger upphovsrätten) och få den personens uttryckliga tillstånd. Detta gäller för alla typer av publikt användande av bilder. Den som äger upphovsrätten bestämmer sedan om du får använda bilden och vilken ersättning han/hon vill ha för att du använder bilden. Så kolla vem som tagit bilden och kontakta den personen.

Övriga frågor? Kontakta Henrik.